Конфиденциальность

Onefinance.lv mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā “cookies“).

 

Kas ir sīkdatne?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

 

Kā mēs sīkdatnes izmantojam?

Onefinance.lv mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes saskaņā ar Privātuma politiku.

 

Google Analytics

Onefinance.lv mājaslapā ir uzstādīts “Google Inc” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis irOnefinance.lv mājaslapas satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā http://www.google.com/analytics/terms/us.html.

Ja Jūs vēlaties, lai Onefinance.lv mājaslapa neiegūst informāciju par Jūsu aktivitātēm Onefinance.lv mājaslapā, Jums jāaktivizē Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://support.google.com/analytics/answer/181881) papildrīks. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka dati par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nav jāsūta uz “Google Analytics”.

Kā izslēgt sīkdatnes?

Pēc vēlēšanās varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Plašāk lasiet šeit: aboutcookies.org. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

Privātuma politika

SIA «ONEFINANCE GROUP», reģistrācijas numurs: 40103978718, juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 20-14, Rīga, LV-1010, (turpmāk – ONEfinance.lv un/vai „mēs“) ir ar šīs interneta mājaslapas un tajā piedāvāto pakalpojumu izmantošanu saistītās personas datu apstrādes pārzinis. Šī Privātuma politika nosaka fizisko personu datu apstrādes politiku šajā mājaslapā.

Mēs apņemamies ievērot Jūsu tiesības uz personas datu tiesisku apstrādi un aizsardzību, kā arī ievērot fizisko personu datu apstrādei piemērojamo normatīvo aktu prasības. Privātuma politikas (turpmāk tekstā – Politika) mērķis ir nodrošināt Jums normatīvajos aktos paredzēto informāciju par to, kā mēs iegūstam un apstrādājam Jūsu personas datus.

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 2. punktu – datu apstrāde izriet no Jūsu līgumsaistībām kā arī, ievērojot Jūsu lūgumu, datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu. Tāpat mēs apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 6. punktu – datu apstrāde ir nepieciešama, lai, ievērojot Jūsu pamattiesības un brīvības, realizētu mūsu likumiskās intereses. Mums ir tiesības apstrādāt Jūsu personas datus, pamatojoties arī uz Jūsu piekrišanu, ko paredz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. punkts.

Šī Politika tiek laiku pa laikam atjaunota, tāpēc iesakām ik pa laikam atkārtoti iepazīties ar tās saturu. Pēdējās izmaiņas šajā politikā veiktas 2017. gada 1. martā.

 1. Apkopotie personas dati un datu iegūšanas veidi

Pārlūkojot šo interneta mājaslapu un izmantojot tās sniegto funkcionalitāti (tajā skaitā, bet ne tikai virtuālajā sarunu istabā “čats ar konsultantu”), kā arī citas mūsu interneta mājaslapas un to sniegtās funkcionalitātes, mobilās aplikācijas, sociālos medijus, veicot savstarpēju saziņu, piesakoties un/vai izmantojot mūsu pakalpojumus, kā arī turpmākās sadarbības laikā ar mums, tajā skaitā komunicējot ar mums visos tehniski un fiziski iespējamajos veidos, mēs Jūsu personas datus varam iegūt šādos veidos:

1.1. Informāciju, ko Jūs mums sniedzat:

 • Apkopojot datus attiecībā uz šīs interneta mājaslapas apmeklējumu un citiem ar šīs interneta mājaslapas palīdzību izmantotajiem resursiem. Tas ietver šādus datus, kuru uzskaitījums nav izsmeļošs: vietas dati, auditācijas pieraksti, datu plūsmas un jebkāda cita komunikāciju informācija.
 • Apkopojot datus, kurus Jūs mums sniedzat, aizpildot jebkādas formas un informācijas laukus šajā interneta mājaslapā vai mobilajā aplikācijā, kā arī pie mūsu sadarbības partneriem, tajā skaitā piedaloties aptaujās, diskusijās un viedokļu paušanās.
 • Apkopojot informāciju, kuru Jūs sniedzat mūsu darbiniekiem savstarpējās saziņas ietvaros (rakstveidā, telefoniski, e-pastā, klātienē, virtuālajā sarunu istabā “čats ar konsultantu”, vai citā savstarpējās saziņas veidā).
 • Apstrādājot informāciju, ko Jūs esat mums sniedzis klientu aptauju, reklāmas aktivitāšu ietvaros, kā arī aktivitātēm, kas saistības ar mūsu pakalpojumiem vai sociālajos tīkos.

Ja Jūs piesakāties vai izmantojat mūsu pakalpojumus, mēs varam iegūt un apkopot šādus Jūsu personas datus: vārds; uzvārds; personas kods; dzimums; dzīvesvietas/ korespondences adrese; e-pasta adrese; mobilā telefona numurs; dzimšanas datums; nodarbinātības statuss; darba devēja nosaukums; darba tālruņa numurs; ikmēneša ienākumi; ikmēneša izdevumi; Jūsu spējas atmaksāt savas saistības, maksājumu kartes vai kredītkartes dati, personas apraksts, balss ieraksts, Jūsu foto vai bildi, informācija par Jūsu personu apliecinošiem dokumenti, veiktie izejošie un saņemtie ienākošie zvani, kur dzirdama klienta balss; informācija par saistībām (t.sk., pienācīgi un nepienācīgi izpildīto, kā arī aktīvo un vēsturisko) pret mums, tai skaitā, pamats, saistību apmērs, blakus prasījumi, saistību termiņš, saistību rašanās datums; cita informācija, ko jūs nodod mums, izmantojot mūsu interneta mājaslapu, telefonu, e‑pastu, faksu, sazinoties klātienē, virtuālajā sarunu istabā (čatā), un kam ir nozīme savstarpējo līgumsaistību izpildē.

Mēs apstrādājam, tajā skaitā ierakstām un saglabājam ar Jums veiktas sarunas ar mērķi veikt mūsu darbinieku sniegtā klientu apkalpošanas servisa kvalitātes novērtēšanu, kā arī datu apstrāde ir nepieciešama, lai, ievērojot Jūsu kā datu subjekta pamattiesības un brīvības, realizētu mūsu kā pārziņa vai tās trešās personas likumiskās intereses, kurai personas dati atklāti (piemēram, parādu ārpustiesas atgūšanas procesā). Tāpat ieraksta saglabāšana var būt nepieciešama, lai nodrošinātu apliecinājumu par līguma starp Jums un ONEfinance.lv noslēgšanu vai grozīšanu.

1.2. Informāciju, ko mēs iegūstam par Jums. Katru reizi, kas Jūsu izmantojat 1.1.punktā aprakstītos informācijas apmaiņas rīkus mēs varam automātiski apstrādāt šādu informāciju:

 • Tehniskā informācija, ieskaitot interneta protokola (IP) adresi, kas tiek izmantota, lai pieslēgtu Jūsu izmantoto galiekārtu internetam, Jūsu reģistrācijas rekvizītus, interneta pārlūka tipu un versiju, laika zonas uzstādījumus, interneta pārlūkā uzstādītos spraudņus un to versijas, operētājsistēmu un platformu.
 • Informāciju par Jūsu apmeklējumu, ieskaitot URL (Uniform Resource Locators) klikšķu vēsturi reālā un vēsturiskā laikā, pakalpojumus, kurus Jūs esat apskatījis vai meklējis, mājaslapas atbildes ātrumu, lejuplādes kļūdas, dažādu mājaslapas sadaļu apmeklējuma ilgumus, kā arī telefona numuru, kuru Jūs izmantojat, lai sazinātos ar mums.

1.3. Informāciju, ko mēs iegūstam par Jums no trešās personas. Mēs varam iegūt šādu informāciju:

 • vārds; uzvārds; personas kods; dzimums; dzīvesvietas/ korespondences adrese; e-pasta adrese; mobilā telefona numurs; dzimšanas datums; nodarbinātības statuss; darba devēja nosaukums; darba tālruņa numurs; ikmēneša ienākumi; ikmēneša izdevumi; Jūsu spējas atmaksāt savas saistības, maksājumu kartes vai kredītkartes dati, personas apraksts, balss ieraksts, Jūsu foto vai bildi, informācija par Jūsu personu apliecinošiem dokumenti, veiktie izejošie un saņemtie ienākošie zvani, kur dzirdama klienta balss; informācija par saistībām (t.sk., pienācīgi un nepienācīgi izpildīto, kā arī aktīvo un vēsturisko) pret mums, tai skaitā, pamats, saistību apmērs, blakus prasījumi, saistību termiņš, saistību rašanās datums.
 • Iegūstot informāciju par Jūsu kredītinformāciju un parādvēsturi no attiecīgām datu bāzēm, kas izveidotas un tiek uzturētas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par fizisko personu datu apstrādi.
 • No citiem Grupas uzņēmumiem un sadarbības partneriem, kuru rīcībā ir Jūsu dati, kurus tie drīkst mums nodot;
 • Iegūstot informāciju par Jūsu kredītinformāciju un parādvēsturi no attiecīgām datu bāzēm, kas izveidotas un tiek uzturētas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par fizisko personu datu apstrādi.
 • 2. Datu apstrādes tiesiskais pamats un mērķis

Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 2. punkts – datu apstrāde izriet no Jūsu līgumsaistībām, kā arī tā nepieciešama, lai, ievērojot Jūsu pieprasījumu, noslēgtu ar Jums kreditēšanas līgumu. Tāpat Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir arī Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 6. punkts – datu apstrāde ir nepieciešama, lai, ievērojot Jūsu pamattiesības un brīvības, realizētu mūsu likumiskās intereses. Mēs arī apstrādājam Jūsu personas datus gadījumos, kad to nosaka normatīvie akti, kā arī – ja Jūs mums dodat savu piekrišanu.

2.1. Iegūtie personas dati tiks reģistrēti elektroniski un var tikt izmantoti šādiem mērķiem:

 • lai līgumsaistību nodibināšanas nolūkā pārbaudītu Jūsu personību, izvērtētu Jūsu spēju atmaksāt kredītu un piedāvātu Jums piemērotu pakalpojumu;
 • lai konstatētu un nepieļautu jebkādu krāpšanu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu un citas kriminālas aktivitātes;
 • lai ar Jums sazinātos, t.sk., informētu par jebkādām izmaiņām;
 • lai, realizējot savas no līguma un likuma izrietošās tiesības, atgūtu līdzekļus, kurus Jūs mums esat parādā;
 • lai nodrošinātu un uzlabotu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti;
 • lai izstrādātu un piedāvātu Jums jaunus pakalpojumus;
 • lai piedāvātu mūsu un mūsu grupas uzņēmumu un citu trešo personu preces un pakalpojumus, kā arī, lai pēc iespējas pielāgotu šos piedāvājumus Jūsu interesēm;
 • lai nodrošinātu mūsu saistību izpildi pret Jums;
 • statistikas un tirgus izpētes mērķiem;
 • lai nodrošinātu riska un spējas atmaksāt aizdevumu izvērtējumu, kā arī procesus, kas nodrošina noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu un krāpšanas gadījumu izskaušanu;
 • lai reklamētu Jums mūsu pakalpojumus, kā arī piemērotu mūsu reklāmas materiālus Jūsu paradumiem un prasībām, kas mums ir kļuvušas zināmas no Jums mūsu savstarpējās sadarbības laikā;
 • citiem mērķiem, kas saistīti ar mūsu attiecībām.
 • 3. Personas datu apstrāde un nodošana

3.1. Mēs varam atklāt personas datus mūsu grupas uzņēmumiem un pakalpojumu sniedzējiem. Nododot datus, mēs apņemamies nodrošināt, ka datu saņēmējs ievēro tādus pat personas datu glabāšanas drošības pasākumus, kā mēs.

3.2. Informācijas atklāšana trešajām personām var notikt šādos gadījumos:

3.2.1. informācija par Jums var tikt nodota trešajai personai gadījumā, ja mēs pārdodam mums piederošu uzņēmumu vai tā daļu;

3.2.2. informāciju par Jums un par Jūsu apmeklējumiem mūsu interneta mājaslapā var tikt atklāta, saņemot likumīgi pamatotu pieprasījumu no attiecīgām trešajām personām;

3.2.3. mēs varam atklāt informāciju, lai kredītrisku samazināšanas nolūkā nepieļautu krāpniecību un palīdzētu aizsardzībā pret krāpniecību;

3.2.4. mēs varam apmainīties ar Jūsu personas datiem, kas sniegti, vai, ko mēs esam ieguvuši, Jums izmantojot mūsu interneta mājaslapā piedāvātos pakalpojumus, ar līdzīgu pakalpojumu sniedzējiem, kā arī attiecīgām valsts iestādēm un nevalstiskām organizācijām, nolūkā nodrošināt pilnvērtīgu datu subjekta maksātspējas izvērtēšanu;

3.2.5. apstrādājot un apkopojot datus par kredītu vai citiem piemērojamajiem maksājumiem, kas mums pienākas saskaņā ar aizņēmuma līgumu, mēs esam tiesīgi sniegt Jūsu personas datus trešajām personām – maksājuma apstrādes pakalpojumu sniedzējiem;

3.2.6. saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā, mēs varam nodot datus par Jūsu neizpildītajām saistībām licencētiem ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem, kredītinformācijas birojiem, kā arī juridisko pakalpojumu sniedzējiem.

3.3. Jūsu personas dati var tikt apstrādāti, glabāti un nodoti trešajām personām tādā veidā un apmērā, kā tas paredzēts mūsu starpā noslēgtajā līgumā un šajā Politikā.

3.4. Iespēju robežās, pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas mēs nodrošināsim Jūsu personas datu dzēšanu mūsu un mūsu nolīgto trešo personu datu bāzēs, ja šie dati vairs nebūs nepieciešami to mērķu realizēšanai, kādiem tie tika vākti, t.sk., mūsu līgumisko un likumisko tiesību realizēšanai.

4. Datu glabāšana un nodošana

4.1. Mums sniegtā informācija tiks uzglabāta drošos serveros. Jūsu drošībai transakciju dati tiek šifrēti.

4.2. Jūsu dati var tikt nodoti un uzglabāti valstīs, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas ekonomikas zonas un nenodrošina Eiropas Savienībai līdzvērtīgu personas datu aizsardzību. Taču mēs ievērojam visus saprātīgos un nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu drošību.

4.3. Datu nosūtīšana tiešsaistē nav pilnīgi droša. Mēs nevaram garantēt datu pilnīgu aizsardzību un drošību, mēs tikai nodrošinām visu saprātīgo pasākumu veikšanu, lai aizsargātu mums elektroniski atsūtīto informāciju. Jūs esat atbildīgs par jebkādu datu elektronisku nosūtīšanu. Jums var tikt piešķirta piekļuve tādām mūsu interneta mājaslapas sadaļām, kuru lietošanai nepieciešama parole. Šādos gadījumos Jūs esat atbildīgs par paroļu drošību un konfidencialitāti.

5. Jūsu tiesības un informāciju un datu labošana

5.1. Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, mūsu pienākums ir izpaust Jums informāciju par to, kādi dati par Jums ir mūsu rīcībā, kā arī par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras noteiktā laikposmā no mums ir pieprasījušas un saņēmušas informāciju par Jums, izņemot likumā noteiktus izņēmumus. Jums ir tiesības uz bezmaksas pieeju minētajai informācijai, taču ne biežāk kā divas reizes gadā. Gadījumā, ja Jūs mums pieprasīsiet šo informāciju biežāk nekā divas reizes gadā, mēs to nodrošināsim par atlīdzību, kuras apmērs būs tāds, lai segtu mums ar šī informācijas nodrošināšanu radītās izmaksas. Lūdzam informācijas pieprasījuma iesniegšanai izmantot: e-pasta adresi [email protected] vai tālruni 27787787.

5.2. Gadījumā, ja ir notikušas izmaiņas informācijā, ko Jūs mums esat sniedzis(-gusi) kreditēšanas līguma noslēgšanas vai turpmākās sadarbība laikā, kā arī gadījumā, ja esat konstatējis, ka mēs apstrādājam neprecīzus Jūsu personas datus, lūdzam mūs attiecīgi informēt par nepieciešamību Jūsu personas datus labot (e-pasta adrese: [email protected] , tālrunis: 27787787).

6. Saites uz trešo personu interneta vietnēm

Mūsu interneta mājaslapā var tikt uzrādītas saites uz trešo personu interneta mājaslapām. Šīm trešo personu interneta mājalapām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, kam Jūs piekrītat un par kuriem tiekat informēti, apmeklējot un izmantojot attiecīgo interneta mājaslapu. Mēs neesam atbildīgi un neuzņemamies atbildību par trešo personu interneta mājaslapām. Tā kā mēs nevaram kontrolēt trešo personu interneta vietņu saturu, mūsu atbildība attiecas tikai uz mūsu interneta mājaslapu.

7. Komerciālie paziņojumi

7.1. Apmeklējot mūsu interneta mājaslapu un sniedzot tajā savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni, SMS), Jūs piekrītat, ka mēs ar jums sazināsimies izmantojot Jūsu sniegto kontaktinformāciju, tajā skaitā, nosūtot informāciju par mūsu pakalpojumiem.

7.2. Ja jūs esat izteicis mums savu piekrišanu saņemt īpašus piedāvājumus un vērtīgu informāciju no mums un mūsu grupas uzņēmumiem, Jūs piekrītat, ka mēs un/vai mūsu grupas uzņēmumi, izmantojot e-pastu, tālruni, SMS vai pastu, nosūta jums mūsu un/vai mūsu grupas uzņēmumu pakalpojumu piedāvājumus. Vienlaicīgi Jūs arī piekrītat, ka mēs nododam saviem grupas uzņēmumiem Jūsu datus, kas nepieciešami šādu paziņojumu sagatavošanai un nosūtīšanai (kā Jūsu vārds, e-pasts, tālruņa numurs).

7.3. Jūs jebkurā laikā varat atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas:

 1. izdarot attiecīgu atzīmi savā lietotāja profilā mūsu interneta mājaslapā;
 2. nosūtot e-pastu uz adresi [email protected] ;
 3. zvanot uz tālruni 27787787.

Tāpat arī katrā komerciālajā paziņojumā tiks paredzēta automatizēta iespēja atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

Mēs pārtrauksim jums jaunumu un piedāvājumu sūtīšanu tiklīdz būsim apstrādājuši Jūsu pieprasījumu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas var ilgt līdz vienai diennaktij.

Komerciālo paziņojumu saņemšanas atteikuma gadījumā mēs paturam tiesības Jums nepiedāvāt speciālos piedāvājumus, tajā skaitā atlaides, kas tiek piedāvātas personām, kas ir piekritušas komerciālo paziņojumu saņemšanai.

7.4. Ja jūs esat izteicis mums savu piekrišanu saņemt īpašus piedāvājumus un vērtīgu informāciju no trešajām personām, Jūs piekrītat, ka mēs nododam šīm trešajām personām Jūsu datus, kas tām nepieciešami piedāvājumu sagatavošanai un nosūtīšanai, kā Jūsu vārds, e-pasts, tālruņa numurs. Jums ir tiesības ne biežāk kā divas reizes gadā bez maksas no mums saņemt informāciju par tām trešajām personām, kurām mēs būsim nodevuši Jūsu datus. Jūs jebkurā laikā varat atteikties no turpmākas Jūsu datu nodošanas trešajām personām komerciālu paziņojumu sagatavošanai un nosūtīšanai:

 1. izdarot attiecīgu atzīmi savā lietotāja profilā mūsu interneta mājaslapā;
 2. nosūtot e-pastu uz adresi[email protected] ;
 3. zvanot uz tālruni 27787787.

8. Sīkdatnes

8.1. Tāpat kā vairumā citu interneta vietņu, arī šajā mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes (angliski – cookies). Sīkdatnes ir informācijas vienības, ko interneta mājaslapa nosūta interneta pārlūkprogrammai. Pārlūkprogramma to ieraksta sīkdatņu failā, kas tiek saglabāts datora cietajā diskā. Sīkdatnes ļauj apmeklētājiem pārvietoties interneta mājaslapā un (attiecīgos gadījumos) ļauj interneta mājaslapas uzturētājam pielāgot tā izveidoto saturu mājaslapas apmeklētāju vajadzībām un uzlabot lietotāju veikto darbību rezultātu. Ja sīkdatņu funkcija nav ieslēgta, mēs nevaram nodrošināt pareizu tīmekļa mājaslapas darbību un apmeklētāju veikto darbību atbilstību mūsu iecerei. Mūsu tīmekļa mājaslapā izmantotās sīkdatnes nevāc personiska rakstura informāciju par lietotāju, tās nevar izmantot datorlietotāja identificēšanai un dati netiek nodoti trešajām personām.

8.2. Šajā interneta vietnē izmantotās sīkdatnes tiek izmantotas šādi:

8.2.1. Mēs izmantojam sīkdatnes, lai aizsargātu mūsu klientus un novērstu krāpnieciskas darbības. Ja sīkdatņu funkcija nav ieslēgta, datorlietotājs nevarēs tiešsaistē piekļūt šai interneta mājaslapai.

8.2.2. Mēs izmantojam sīkdatnes mūsu tiešsaistes pieteikuma veidlapās. Ja sīkdatņu funkcija nav ieslēgta, datorlietotājs nevarēs pietiekties un/vai izmantot mūsu pakalpojumus.

8.2.3. Sīkdatnes izmantojam arī tāpēc, lai uzzinātu, kā lietotāji nonāk mūsu interneta mājaslapā un izpētītu to pārvietošanās maršrutu pa to, — tas mums palīdz uzlabot Jums sniegto pakalpojumu kvalitāti. Piemēram, mēs izmantojam Google Analytics — populāru tīmekļa darbības analīzes pakalpojumu, ko nodrošina Google korporācija. Google Analytics izmanto sīkdatnes, palīdzot mums analizēt, kā apmeklētāji izmanto mūsu interneta mājaslapu. Vairāk par šo sīkdatņu izmantošanu var uzzināt Google Privacy vietnē.

8.2.4. Mēs izmantojam sīkdatnes interneta mājaslapas datu plūsmas uzraudzīšanai un vadībai.

8.2.5. Mēs izmantojam sīkdatnes arī tāpēc, lai noskaidrotu, cik labi darbojas mūsu interneta mājaslapā piedāvātās reklāmas kampaņas un stimuli. Tas mums palīdz uzlabot mājaslapas dizainu un uzbūvi, piedāvājumu un stimulu klāstu.

8.3. Interneta mājaslapā tiek izmantotas divu veidu sīkdatnes:

8.3.1. Sesijas sīkdatnes. Šīs ir pagaidu sīkdatnes, kas darbojas tikai laikā, kad datorlietotājs piekļūst interneta mājaslapai (vai, precīzāk, līdz brīdim, kad lietotājs iziet no interneta mājaslapas un aizver pārlūkprogrammu). Sesijas sīkdatnes palīdz mūsu interneta mājaslapai iegaumēt darbības, ko apmeklētājs ir veicis iepriekšējā lapā, līdz ar to novēršot nepieciešamību atkārtoti ievadīt informāciju.

8.3.2. Pastāvīgās sīkdatnes. Pastāvīgās sīkdatnes paliek apmeklētāja datorā pēc mūsu interneta mājaslapas apmeklēšanas. Šīs sīkdatnes palīdz mums identificēt Jūs kā unikālu apmeklētāju (saglabājot šo informāciju kā pēc nejaušības principa ģenerētu skaitli). Tas, cik ilgi sīkdatne saglabāsies lietotāja datorā, būs atkarīgs no sīkdatnes veida.

8.4. Piekrišana sīkdatņu lietošanai. Pirms uzsākt lietot mūsu interneta mājaslapu, mums jāsaņem Jūsu piekrišana sīkdatņu izmantošanai. Šim nolūkam mūsu interneta mājaslapā ir uznirstošs logs, kas informē Jūs par sīkdatņu izmantošanu un Jūs tiekat aicināts piekrist sīkdatņu izmantošanai, spiežot „OK”. Ja Jūs neapstiprināt sīkdatņu izmantošanu, bet turpināt izmantot interneta mājaslapu, tā ir uzskatāma par Jūsu piekrišanu sīkdatņu izmantošanai.

8.4.1. Sīkdatņu kontrolēšana un izdzēšana. Mēs neizmantojam sīkdatnes personiskas informācijas savākšanai par lietotāju. Ja Jūs tomēr vēlaties ierobežot sīkdatņu darbību vai bloķēt tās mūsu interneta mājaslapā vai jebkurā citā interneta mājaslapā, to var izdarīt, mainot tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus. Lai uzzinātu par šo iespēju vairāk, izmantojiet pārlūkprogrammas funkciju „Help” (Palīdzība). Informācijai par to, kā izdzēst sīkdatnes no Jūsu mobilās ierīces pārlūka, lūdzu, skatīt ierīces lietošanas pamācību.

9. Saziņa ar mums

Jebkuru jautājumu, pieprasījumu vai komentāru gadījumā attiecībā uz šo Personas datu aizsardzības politiku, lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz e-pastu [email protected] vai zvanot pa tālruni 27787787.